Zwervende sigarettenfilters zijn de grootste vorm van plasticvervuiling.

Plastic PeukMeuk 2022 - zaterdag 2 juli - save-the-date!

Plastic PeukMeuk 2021 was een enorm succes: 88 plaatsen, honderden deelnemers, veel lokale, regionale, landelijke en zelfs internationale media-aandacht en ruim een half miljoen peuken geraapt door het hele land! In navolging op de actie startten we een landelijke peukenmonitoring en vonden we meerdere partijen bereid om Kamervragen te stellen en moties voor een effectieve aanpak van de zwerfpeuk voor te bereiden.

Op 2 juli 2022 is het een jaar geleden dat markeringen op sigarettenpakjes verplicht werden om aan te geven dat er plastic in de filter zit. Onze monitoring en actie zal uitwijzen dat dergelijke bewustmakingsmaatregelen nauwelijks effect sorteren en dat aanpakken van het product de enige effectieve oplossing voor dit enorm milieuprobleem is.

Help jij graag mee om onze oproep aan de overheid voor een verbod op de plastic sigarettenfilter, al dan niet in internationaal verband, zoveel mogelijk kracht bij te zetten? Meld je dan alvast aan voor Plastic PeukMeuk 2022!

Dit zijn de doelstellingen

Dit is geen campagne tegen roken, voor de gezondheidseffecten verwijzen we naar het Nationaal Preventieakkoord.

1

Verbod

We willen af van de plastic sigarettenfilter en daarom roepen we de overheid op om de nodige wetgevende stappen te zetten richting een verbod op plastic in filters zodat het probleem bij de bron wordt aangepakt.

Single-Use Plastics Directive: opruimkost per peuk

Op Europees niveau is met de aanname van de Single Use Plastics Directive (SUPD) een eerste belangrijke stap gezet om tabaksproducenten verantwoordelijk te houden voor het zwerfafval. Volgens artikel 8 van de SUPD moeten ze onder meer de opruimkosten voor de peuken betalen. We vragen aan de Nederlandse overheid om het aantal peuken scherp te monitoren en de opruimkosten per peuk op een realistische en objectieve manier vast te stellen, zodat de producenten gemotiveerd worden om de peuken in het zwerfafval te verminderen. 

En we willen dat peuken in het milieu afnemen, daarom:

2

3

-70% peuken in het milieu tegen eind 2026

Als stok achter de deur stellen we voor dat een wettelijke doelstelling van -70% peuken in het milieu in 2026 ten opzichte van 2022 wordt opgenomen.

Plastic PeukMeuk

Check hier de aftermovies van de landelijke peuken cleanup!

Deze organisaties steunen de doelstellingen:

Join us now

‘’Who could have ever imagined that butts would become a world problem?’’ - Plastic Peuken Collectief